atrybuty systemu zarządzania ryzykiem

kategorie składników systemu zarządzania ryzykiem

ludzie

kultura ryzyka

procesy

reguły

struktury

aktywa niematerialne

aktywa materialne