Glosariusz

“G” jak … gotowość

Hasła na literę "G"

Glosariusz ryzyka

Repozytorium przechowujące obowiązujące definicje (opisy) pojęć i obiektów informacyjnych odnoszących się do systemu zarządzania ryzykiem w organizacji

Gotowość / przygotowanie

Działania, programy i systemy opracowane i wdrożone przed incydentem, które mogą być wykorzystane do wsparcia i poprawy zapobiegania, ochrony, łagodzenia, reagowania na zakłócenia i przywracania z zakłóceń, sytuacji awaryjnych lub katastrof.
ISO 22300:2018

Gotowość na wypadek

Działania podjęte w celu przygotowania reakcji na incydent.
ISO 22300:2018

Editor

In rebus prosperis et ad voluntatem nostram fluentibus superbiam magnopere, fastidium arrogantiamque fugiamus. >>> W sytuacjach pomyślnych i gdy wszystko dzieje się według naszej woli, wystrzegajmy się pychy, zuchwalstwa i buty.

Powiązane artykuły