Glosariusz

“L” jak … lista kontrolna

Hasła na litery "L" i "Ł"

Lista kontrolna

Kwestionariusz zawierający zbiór wymienionych zagrożeń/zdarzeń niebezpiecznych związanych ze środowiskiem pracy


Dokument opisujący zestaw warunków (działań), które muszą być spełnione aby uzyskać określony efekt.


Dokument zawierający zestaw potencjalnych zjawisk odnoszących się do określonego problemu (zagadnienia).

Ludzie narażeni na ryzyko / ludzie zagrożeni

Osoby na danym obszarze, które mogą zostać dotknięte incydentem.
ISO 22300:2018

Łagodzenie

Ograniczenie jakichkolwiek negatywnych konsekwencji określonego incydentu.
ISO 22300:2018

Łańcuch dostaw

Dwukierunkowa relacja organizacji , osób, procesów, logistyki, informacji , technologii i zasobów zaangażowanych w działania i tworzenie wartości z pozyskiwania materiałów poprzez dostarczanie produktów lub usług.
Nota 1: Łańcuch dostaw może obejmować dostawców, podwykonawców, zakłady produkcyjne, dostawców usług logistycznych, wewnętrzne centra dystrybucji, dystrybutorów, hurtowników i inne podmioty, które obsługują użytkownika końcowego.

ISO 22300:2018

Peritus

Haurit aquam cribro qui discere vult sine libra. >>Sitem czerpie wodę, kto chce się uczyć bez książki.

Powiązane artykuły