Glosariusz

“B” jak … bezpieczeństwo

Hasła na literę "B"

Bezpieczeństwo

Stan bycia wolnym od niebezpieczeństwa lub zagrożenia
ISO 22300:2018


Brak niedopuszczalnego ryzyka szkody
Rozporządzenie Komisji UE nr 402/2013

Bezpieczeństwo

Stan uwolnienia od nieakceptowanego ryzyka.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Stan warunków i organizacji pracy oraz zachowań pracowników zapewniający wymagany poziom ochrony zdrowia i życia przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy
PN-N-18001

Editor

In rebus prosperis et ad voluntatem nostram fluentibus superbiam magnopere, fastidium arrogantiamque fugiamus. >>> W sytuacjach pomyślnych i gdy wszystko dzieje się według naszej woli, wystrzegajmy się pychy, zuchwalstwa i buty.

Powiązane artykuły