Metody i techniki

  • OCTAVE, ale FORTE

    Technologie informatyczne – jak oceniają eksperci – stają się jednym z ważniejszych czynników niezbędnych dla funkcjonowania organizacji, Ba, nie trzeba…

    Więcej
  • „Muszka” – technika łatwa i przyjemna

    Rozpoznanie i analiza ryzyka mogą być wspomagane bardzo prostymi metodami i technikami. Jedną z nich jest "Bow-Tie", czyli ... muszka.

    Więcej
Back to top button