zarządzanie odpornością

 • Świat

  COVID-19: wielkie biznesowe alibi

  Nie jest czymś złym, jeżeli firmy, instytucje czy organizacje mają własne definicje kryzysu i/lub sytuacji kryzysowej. O ile je mają…

  Więcej
 • Punkt Widzenia

  Strategia, BCM i Lehman Brothers

  Kontynuowanie działalności w wymiarze ekonomicznym i ciągłość działania (business continuity) to dwa ściśle powiązane ze sobą pojęcia. Traktowanie zagadnienia ciągłości…

  Więcej
 • Publikacje

  ISACA w sprawie „DORA”

  Przepisy mają swoje właściwości. Zapewnienie zgodności z nimi często wymaga posiłkowania się dodatkowymi opracowaniami i publikacjami. Ale trzeba do nich…

  Więcej