Glosariusz

“J” jak … jednostka

Hasła na literę "J"

Jakość informacji

Informacje są odpowiedniej jakości, jeżeli są obiektywne, istotne dla sprawy, dostępne w odpowiednim czasie, porównywalne, kompletne, zwięzłe.

Jednostka

Coś, co ma odrębne i wyraźne istnienie i co można zidentyfikować w kontekście.
Nota 1: Jednostką może być człowiek, organizacja, obiekt fizyczny, klasa obiektów lub obiekt niematerialny.

ISO 22300:2018

Editor

In rebus prosperis et ad voluntatem nostram fluentibus superbiam magnopere, fastidium arrogantiamque fugiamus. >>> W sytuacjach pomyślnych i gdy wszystko dzieje się według naszej woli, wystrzegajmy się pychy, zuchwalstwa i buty.

Powiązane artykuły