Glosariusz

“T” jak … taksonomia

Hasła na literę "t"

Taksonomia ryzyka

Schemat hierarchicznej klasyfikacji składników ryzyka (przyczyn, zdarzeń, konsekwencji).


Strukturalna klasyfikacja rodzajowa ryzyka.

Test

Unikalny i szczególny rodzaj ćwiczeń, który obejmuje oczekiwanie na zaliczenie lub porażkę w ramach zamierzeń lub celów planowanego ćwiczenia.
Nota 1: Pojęcia „test” i „testowanie” nie są tym samym co „ćwiczenie” (rzeczownik)  i „ćwiczenie” (czasownik).
ISO 22300:2018

Testowanie

Procedura oceny; środek określania istnienia, jakości lub prawdziwości czegoś.
Nota 1: Testowanie może być określane jako „próba”.
Nota 2: Testowanie jest często stosowane jako wspieranie planów.
ISO 22300:2018

Tolerancja ryzyka

Gotowość organizacji lub zainteresowanej strony do ponoszenia ryzyka po podjęciu działań z określanych jako reagowanie na ryzyko,  w celu osiągnięcia swoich celów.
Nota 1: Na tolerancję ryzyka mogą mieć wpływ wymagania klienta, interesariuszy, wymagania prawne lub regulacyjne.
ISO 22300:2018


Gotowość organizacji lub interesariuszy do poniesienia ryzyka mimo reakcji na ryzyko w zamiarze osiągnięcia celów (organizacji i/lub interesariuszy).
Nota: Tolerancja ryzyka może być wynikiem wpływu wymagań prawnych lub regulacyjnych.
ISO Guide 73


Zakres akceptowalnych odchyleń w osiąganiu celów organizacji.


Świadoma decyzja właściciela ryzyka, który decyduje się podjąć działania pomimo występującego ryzyka.

Trend

Pojęcie statystyczne odnoszące się do kierunku lub szybkości zmiany zmiennej lub zmiennych.

Editor

In rebus prosperis et ad voluntatem nostram fluentibus superbiam magnopere, fastidium arrogantiamque fugiamus. >>> W sytuacjach pomyślnych i gdy wszystko dzieje się według naszej woli, wystrzegajmy się pychy, zuchwalstwa i buty.

Powiązane artykuły