Glosariusz

 • Akronimy

  AI – Artificial Intelligence AICPA – American Institute of Certified Public Accountants ALARP – As Low As is Reasonably Practicable…

  Więcej
 • “A” jak … aktywa

  Powiązanie szeregu zagrożeń (szans) w jedno ryzyko, pozwalające pełniej zrozumieć całościowe ryzykoISO Guide 73 Świadoma decyzja dotycząca podjęcia określonego ryzyka…

  Więcej
 • “B” jak … bezpieczeństwo

  Stan bycia wolnym od niebezpieczeństwa lub zagrożenia ISO 22300:2018 Brak niedopuszczalnego ryzyka szkody Rozporządzenie Komisji UE nr 402/2013 Stan uwolnienia…

  Więcej
 • “C” jak … cel

  Wynik do osiągnięciaNota 1: Cel może być strategiczny, taktyczny lub operacyjny.Nota 2: Cele mogą odnosić się do różnych dziedzin (tak…

  Więcej
 • “D” jak … decyzja

  Szczegółowe wymaganie dotyczące wyniku, mające zastosowanie do organizacji lub jej części, które wynika z celów i które należy ustalić i…

  Więcej
 • “E” jak … ewaluacja

  Zakres, w jakim organizacja i/lub interesariusz jest przedmiotem zdarzenia.ISO Guide 73 Zakres wyników wynikających z kombinacji skutków zdarzenia oraz prawdopodobieństwa…

  Więcej
 • “F” jak … funkcja

  Forma reagowania na ryzyko skutkująca zapewnieniem środków finansowych na wypadek konieczności zaspokojenia lub modyfikacji skutków finansowych które mogą wystąpić ISO…

  Więcej
 • “G” jak … gotowość

  Glosariusz ryzyka Repozytorium przechowujące obowiązujące definicje (opisy) pojęć i obiektów informacyjnych odnoszących się do systemu zarządzania ryzykiem w organizacji Działania,…

  Więcej
 • “H” jak … honor

  Więcej
 • “I” jak … improwizacja

  Improwizacja Akt wymyślania, komponowania lub wykonywania, z niewielkim lub brakiem przygotowania, reakcji na nieoczekiwane. ISO 22300:2018 Sytuacja, która może być…

  Więcej