Glosariusz

“N” jak … niepewność

Hasła na literę "N"

Nadzór

Proces ustanawiania celów i planów, mierzenia aktualnego poziomu wykonania i porównywania go z planowanym oraz podejmowania niezbędnych działań dla skorygowania sytuacji


Właściwość organu nadrzędnego do wywierania wpływu na działalność organu podporządkowanego

Nadzór i koordynacja

Nadzór jest procesem ustanawiania celów i planów, mierzenia aktualnego poziomu wykonania i porównywania go z planowanym oraz podejmowania niezbędnych działań dla skorygowania sytuacji. Koordynacja jest to natomiast działanie zapewniające, że praca wykonywana w różnych organizacjach i miejscach pasuje do siebie terminami, zawartością i kosztami w celu efektywnego osiągnięcia założeń projektu.

Niebezpieczeństwo

Źródło potencjalnej szkody.
Nota 1: Zagrożenie może być źródłem ryzyka.

ISO 22300:2018

Niepewność

Niemożliwość poznania dokładnego prawdopodobieństwa lub skutków przyszłych zdarzeń


Sytuacja, w której dostępna jest co najwyżej część informacji niezbędnych do podjęcia decyzji.

Niepożądane zdarzenie

Zdarzenie lub zmiana, która może spowodować utratę życia, uszkodzenie dóbr materialnych lub niematerialnych lub negatywnie wpłynąć na prawa człowieka i podstawowe wolności zainteresowanych stron wewnętrznych lub zewnętrznych.
ISO 22300:2018

Nieprzewidziana sytuacja

Możliwe przyszłe zdarzenie, stan lub ewentualność
ISO 22300:2018

Niezawodność

Zdolność maszyny, jej elementów lub wyposażenia do bezawaryjnego wykonywania wymaganej funkcji w określonych warunkach przez określony czas.


Właściwość oznaczająca spójne, zamierzone zachowanie i skutki
ISO/IEC TR 13335-1

Niezawodność systemu

Cecha wyrażająca zdolność systemu do realizacji zadań w określonym czasie i w określonych warunkach; wskaźnikiem jest prawdopodobieństwo sprawnego działania w określonym czasie.

Editor

In rebus prosperis et ad voluntatem nostram fluentibus superbiam magnopere, fastidium arrogantiamque fugiamus. >>> W sytuacjach pomyślnych i gdy wszystko dzieje się według naszej woli, wystrzegajmy się pychy, zuchwalstwa i buty.

Powiązane artykuły