Polityka prywatności

I. Wprowadzenie

1. Polityka Prywatności Portalu periculum.pl jest integralną częścią Regulaminu Portalu periculum.pl.

2. Polityka Prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników Portalu periculum.pl.

3. Pojęcia stosowane w treści niniejszego dokumentu mają takie znaczenie, jakie nadano im w Regulaminie Portalu periculum.pl – pod warunkiem, że w niniejszym dokumencie nie przypisano im odmiennego znaczenia.

4. W Systemie, tj. na Portalu i środowisku domeny (w usługach hostingu) przetwarzane są dwa rodzaje danych związanych z aktywnością Użytkowników Portalu:

a) dane niegromadzone automatycznie: dane osobowe podawane i /lub wprowadzane do systemu przez samych Użytkowników

b) dane gromadzone automatycznie: dane techniczne dotyczące połączenia – urządzenia końcowego Użytkowników – z Portalem i jego usługami.

5. Operator Portali podkreśla, że zgromadzone dane osobowe Użytkowników nie są wykorzystywane do profilowania i wyświetlania reklam kontekstowych – Portal nie wyświetla takich reklam.

II. Dane osobowe

II.1. Podstawa i cel przetwarzania danych osobowych

1. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkowników Portalu jest umowa o świadczenie usług Portalu, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji – przez Użytkowników – Regulaminu Portalu periculum.pl i jego integralnych składników. Umowa ta wymaga przetwarzania danych osobowych – w szczególności zapisanych na Kontach Użytkowników Zarejestrowanych – członków społeczności Portalu.

2. W przypadkach:

a) danych osobowych przekazywanych poprzez Formularz Kontaktowy

b) danych osobowych przekazywanych przy przesyłaniu i zamieszczaniu Komentarzy

c) danych technicznych dotyczących nawiązanego połączenia z Portalem

podstawą jest wyrażona przez Użytkownika zgoda wynikająca z wykorzystania tych usług.

3. W przypadku zapoznawania się z treścią Portalu oraz korzystania z usług ankiet i quizów, podstawą jest zgoda wyrażona w momencie zezwolenia przez Użytkownika na zapisywanie plików „cookies”.

4. Celem przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest wyłącznie zapewnienie dostępu do usług: funkcjonalności i treści Portalu.

5. Administratorem danych osobowych jest Operator Portalu perculum.pl. Operator realizuje te zadania przy udziale osób współpracujących.

6. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z prawem.

II.2. Dane osobowe przetwarzane w związku z usługą „Forum Periculum”

1. W celu korzystania z usług dostępnych dla Użytkowników Zarejestrowanych, w tym z usług Forum Periculum, wymagane jest założenia Konta. W związku z tym Portal gromadzi i przechowuje następujące – wymagane – dane Użytkowników:

 • Nazwa Użytkownika (nick)
 • Hasło (w postaci zaszyfrowanej)
 • Adres e-mail

2. Jeżeli Użytkownik Zarejestrowany korzysta z usług Gravatar na jego profilu może pojawić się obrazek profilowy zarejestrowany w usłudze Gravatar. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna pod adresem: https://automattic.com/privacy/.

3. Pozostałe informacje dostępne na profilu Użytkownika zamieszczane są dobrowolnie. Użytkownik może w każdej chwili zdecydować, kto może mieć dostęp do tych dodatkowych informacji:

a) nikt oprócz Użytkownika

b) wyłącznie członkowie społeczności Portalu czyli osoby posiadające Konto – Użytkownicy Zarejestrowani

c) wszyscy korzystający z usług Portalu

3. Dane osobowe Użytkownika Zarejestrowanego przechowywane i przetwarzane są do momentu rezygnacji Użytkownika z usługi Forum Periculum tj. członkostwa w społeczności Portalu.

4. Oprócz wyżej wymienionych danych, System gromadzi automatycznie dane związane z techniczną stroną interakcji Użytkowników z Portalem. Dane te dotyczą m.in. adresu IP, identyfikatora urządzenia, typu przeglądarki, języka przeglądarki, liczby kliknięć, ilości czasu spędzonego na poszczególnych stronach, daty i godziny korzystania z usług Portalu, typu i wersji systemu operacyjnego etc. Operator Portalu nie ma możliwości powiązania tych danych z konkretnymi użytkownikami.

II.3. Dane osobowe Użytkowników Niezarejestrowanych

1. W odniesieniu do Użytkowników, którzy:

a) nie mają Konta na Portalu,

b) nie zamieszczają Komentarzy pod artykułami,

c) nie korzystają z Formularza Kontaktowego

nie są gromadzone żadne dane z wyjątkiem tych, które wynikają z samego faktu technicznego połączenia urządzenia końcowego Użytkownika z Portalem. Dane te wykorzystywane są wyłącznie w celach statystycznych i związanych z techniczną stroną funkcjonowania Portalu.

Komentarze

2. O ile dopuszczone jest zamieszczanie komentarzy pod określonymi artykułami i/lub wpisami dostępnymi na Portalu periculum.pl osoby komentujące zobowiązane są do uwierzytelnienia poprzez podanie następujących danych osobowych:

 • Imię
 • Nazwisko
 • Adres e-mail
 • Nazwa (pseudonim – nick) pod jakim komentarz ma być opublikowany

3. Przesłanie Komentarza do publikacji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

4. Jeżeli Komentujący korzysta z usług Gravatar to wraz z zamieszczonym komentarzem może pojawić się obrazek profilowy zarejestrowany w usłudze Gravatar. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna pod adresem: https://automattic.com/privacy/.

5. Powyższe nie dotyczy osób posiadających status Użytkownika Zarejestrowanego, o ile przed zamieszczeniem komentarza dołączą (zalogują się) do Portalu.

Formularz Kontaktowy

6. Osoby korzystające z Formularza Kontaktowego dostępnego w zakładce „Kontakt”, także te posiadające Konto, zobowiązane są do wypełnienia wszystkich pól, tj. zobowiązane są do podania:

 • Imienia
 • Nazwiska
 • Adresu e-mail
 • Treści wiadomości

oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Bez wyrażenia tej zgody wiadomość nie może być przesłana.

7. Po zapoznaniu się z treścią wiadomości przekazanej poprzez Formularz Kontaktowy Operator podejmuje decyzję co do przechowania danych osobowych. Jeżeli wymagana będzie odpowiedź i /lub dalszy kontakt, i/lub celu zapewnienia bezpieczeństwa usług Portalu, a także w celu dochodzenia ewentualnych praw i roszczeń (na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Operatora), dane te będą przechowywane przez czas nieoznaczony ale nie dłuższy niż 10 lat. W przeciwnym wypadku dane osobowe i treść wiadomości zostaną niezwłocznie usunięte z zasobów gromadzących wiadomości przesyłane za pomocą Formularza Kontaktowego.

8. W przypadku Użytkowników Niezarejestrowanych, podobnie jak w przypadku członków społeczności Portalu (Użytkowników „Forum Periculum”), oprócz danych osobowych podawanych przez Użytkowników (Czytelników), System gromadzi automatycznie dane związane z techniczną stroną interakcji Użytkowników z Portalem. Dane te dotyczą m.in. adresu IP, identyfikatora urządzenia, typu przeglądarki, języka przeglądarki, liczby kliknięć, ilości czasu spędzonego na poszczególnych stronach, daty i godziny korzystania z usług Portalu, typu i wersji systemu operacyjnego etc. Operator Portalu nie ma możliwości powiązania tych danych z konkretnymi użytkownikami.

III. Pliki „cookies” – ciasteczka

1. Pliki „cookies” są to pliki tekstowe zamieszczane i przechowywane na urządzeniach końcowych Użytkowników w związku z nawiązaniem połączenia i korzystaniem z usług Portalu periculum.pl. Pliki „cookies” zapisywane w wyniku nawiązania połączenia z Portalem periculum.pl wykorzystywane są w następujących celach:

a) nawiązania i utrzymania sesji pozwalającej Użytkownikom na korzystanie z usług witryny do czasu wylogowania lub wyłączenia przeglądarki,

b) uwierzytelnienia w sytuacjach wymagających rejestracji / logowania Użytkowników,

c) zapewnienia niezbędnych ograniczeń przy korzystaniu z usług ankiet zamieszczanych na Portalu,

d) dostosowania sposobu wyświetlania witryny w zależności od urządzeń, z których korzystają Użytkownicy,

e) tworzenia statystyk dotyczących korzystania – przez Użytkowników – z usług Portalu periculum.pl.

2. W ramach usług świadczonych przez Portal periculum.pl stosowane są trzy rodzaje ciasteczek:

a) Sesyjne
Te pliki są przechowywane do momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do jej zamknięcia. Te cookie są obowiązkowe – mają na celu zapewnienia podtrzymania połączenia z Portalem.

b) Funkcjonalne
Pliki te ułatwiają korzystanie z witryny (m.in pozwalają na optymalizację korzystania z funkcji – np. logowania – i wyglądu witryny). Te pliki pozostają zapisane przez dłuższy czas, zależny od potrzeb Użytkowników, którzy mogą to określić w ustawieniach swoich przeglądarek internetowych.

c) Podmiotów trzecich
Pliki cookies zapisywane w urządzeniu końcowym Użytkowników Portalu periculum.pl mogą być również generowane i wykorzystywane przez podmioty (partnerów) dostarczających technologie niezbędne do zapewnienia funkcjonowania Portalu i jego usług. Podmioty te to:

 • dhosting.pl
 • Google Analytics

3. Podmioty te stosują własne polityki dotyczące prywatności, w szczególności tworzenia i zamieszczania plików „cookies”. Użytkownicy mogą zapoznać się z tymi dokumentami na stronach internetowych wymienionych podmiotów.

4. Pliki „cookies” podmiotów trzecich to są również pliki pochodzące ze stron internetowych, do których wskazano – w treści poszczególnych artykułów i wpisów witryny periculum.pl – łącza (linki). Operatorzy tych witryn stosują własne polityki prywatności, na których zakres Operator periculum.pl nie ma wpływu.

5. Pliki „cookies” podmiotów trzecich mogą pochodzić również z zamieszczonych treści reklamowych.

6. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

Kontrola zapisywania plików cookies

7. Przeglądarki, za pomocą których Użytkownicy mogą korzystać z usług Portalu pozwalają na dostosowanie i zmiany ustawień dotyczących plików „cookies”. Użytkownicy mogą – w szczególności – blokować zapisywanie plików „cookies” co w odniesieniu do plików „cookies” o charakterze sesyjnym może ograniczać funkcjonalność lub uniemożliwić korzystanie z Portalu periculum.pl.

8. Korzystanie z serwisu przez Użytkownika bez dokonania zmiany ustawień w przeglądarce internetowej w celu blokowania obsługi cookies, oznacza uzyskanie dostępu przez pliki cookies do urządzenia końcowego Użytkownika i jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na używanie plików cookies.

IV. Wtyczki społecznościowe

1. Przy niektórych treściach w Portalu mogą być stosowane (udostępnione) tzw. wtyczki do mediów społecznościowych (Facebook, Twitter), za pomocą których można udostępnić treści opublikowane na Portalu. Przy korzystaniu z wtyczek do owych mediów społecznościowych obsługujące je serwisy mogą pobrać dane Użytkownika.

2. Wtyczki do mediów społecznościowych zintegrowane z Portalem umożliwiają serwisom społecznościowym uzyskanie informacji, z jakiego adresu IP Użytkownik odwiedza Portal, niezależnie od tego, czy Użytkownik jest zalogowany lub zarejestrowany w danym serwisie społecznościowym.

3. Użytkownicy korzystający z tych wtyczek powinni zapoznać się z zasadami odnoszącymi się do ochrony danych osobowych obowiązujących na wymienionych serwisach społecznościowych.

V. Prawa Użytkowników

Użytkownicy mają prawo do:

1. Indywidualnego – na poziomie wykorzystywanych przeglądarek – określania zakresu i czasu stosowanych plików „cookies”, mając na względzie funkcjonalność i zakres usług świadczonych na Portalu periculum.pl

2. Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych i zażądania usunięcia przechowywanych w systemie danych osobowych a przekazanych w momencie:

a) tworzenia Konta, czyli rejestracji

b) przekazywania wiadomości za pomocą formularza kontaktowego

c) przesyłania i zapisywania komentarzy pod artykułami

3. Żądanie usunięcia danych osobowych (likwidacji konta) podanych w trakcie tworzenia Konta może być zrealizowane samodzielnie przez Zarejestrowanych Użytkowników.

4. Dokonania zmian (poprawienia lub uzupełnienia) swoich danych wprowadzonych w procesie rejestrowania – tworzenia Konta. Żądanie to może być zrealizowane samodzielnie z wykorzystaniem mechanizmów dostępnych dla Użytkowników Zarejestrowanych.

5. W pozostałych przypadkach, żądanie usunięcia danych osobowych należy skierować – na adres: portal@periculum.pl – w formie wniosku, za pośrednictwem tego samego adresu e-mail ,który został uprzednio wykorzystany w procesie rejestracji lub przekazywania wiadomości poprzez formularz kontaktowy lub przesyłania i zamieszczania komentarzy.

6. Wycofanie zgody nie oznacza, że przetwarzanie, które miało miejsce na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem było niegodnego z prawem.

7. Żądania informacji o zakresie przechowywanych danych osobowych w systemie. Użytkownicy Zarejestrowani mają taką możliwość z poprzez swoje Konto.

8. Wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, jeżeli sądzą, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy prawa powszechnie obowiązującego w zakresie danych osobowych.

VI. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany Polityki Prywatności będą podawane Użytkownikom do wiadomości za pomocą odpowiedniego komunikatu na Portalu. Wersja Polityki Prywatności dostępna na Portalu jest wersją aktualnie obowiązującą.

Polityka Prywatności obowiązuje od 31 stycznia 2021 roku


Periculum.pl | A.D. 2021