Glosariusz

“F” jak … funkcja

Hasła na literę "F"

Finansowanie ryzyka

Forma reagowania na ryzyko skutkująca zapewnieniem środków finansowych na wypadek konieczności zaspokojenia lub modyfikacji skutków finansowych które mogą wystąpić
ISO Guide 73

Funkcja

Zbiór (zakres) potencjalnych (możliwych), zwykle powtarzalnych, typowych i sformalizowanych proceduralnie działań, wyodrębnionych ze względu na ich zawartość treściową (rodzaj) oraz na ich zrelatywizowanie do określonego celu lub jego części (zadania).

Funkcja monitorowania zagrożeń

Działania prowadzone w celu uzyskania – opartych na dowodach – informacji o zagrożeniach na określonym obszarze, wykorzystywanych do podejmowania decyzji o potrzebie publicznego ostrzeżenia.
ISO 22300:2018

Funkcjonalność systemu

Cecha wyrażająca zdolność systemu do wypełniania przypisanych funkcji.

Editor

In rebus prosperis et ad voluntatem nostram fluentibus superbiam magnopere, fastidium arrogantiamque fugiamus. >>> W sytuacjach pomyślnych i gdy wszystko dzieje się według naszej woli, wystrzegajmy się pychy, zuchwalstwa i buty.

Powiązane artykuły