Glosariusz

“E” jak … ewaluacja

Hasła na literę "E"

Ekspozycja na ryzyko

Zakres, w jakim organizacja i/lub interesariusz jest przedmiotem zdarzenia.
ISO Guide 73


Zakres wyników wynikających z kombinacji skutków zdarzenia oraz prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia


Formuła wyrażająca wielkość konsekwencji zdarzenia pomnożoną przez prawdopodobieństwo wystąpienia tego zdarzenia.

Elastyczność

Zdolność systemu do odpierania ataków wirtualnych lub fizycznych, wewnętrznych lub zewnętrznych.
Nota 1: W szczególności, zdolność przeciwstawienia się próbie naśladowania, kopiowania, wtargnięcia lub obejścia.

ISO 22300:2018

Eskalacja ryzyka

Przeniesienie decyzji dotyczących ryzyka na wyższy poziom zarządczy

Ewakuacja

Zorganizowane, etapowe i nadzorowane rozproszenie ludzi z obszarów niebezpiecznych (lub potencjalnie niebezpiecznych) do miejsc bezpieczeństwa.
ISO 22300:2018

Ewaluacja ryzyka

Proces porównania wyników analizy ryzyka z kryteriami ryzyka w celu ustalenia, czy ryzyko i / lub jego wielkość jest akceptowalne lub dopuszczalne.
Nota 1: Ocena ryzyka pomaga w podjęciu decyzji o reagowaniu na ryzyko.

ISO 22300:2018

 

Editor

In rebus prosperis et ad voluntatem nostram fluentibus superbiam magnopere, fastidium arrogantiamque fugiamus. >>> W sytuacjach pomyślnych i gdy wszystko dzieje się według naszej woli, wystrzegajmy się pychy, zuchwalstwa i buty.

Powiązane artykuły