ISACA w sprawie „DORA”

  Przepisy mają swoje właściwości. Zapewnienie zgodności z nimi często wymaga posiłkowania się dodatkowymi opracowaniami i publikacjami. Ale trzeba do nich dodawać własny profesjonalizm, albowiem autorzy…

  Pomarańczowa Księga w nowej odsłonie

  Wiele standardów i publikacji o charakterze standardów z dziedziny zarządzania ryzykiem ma już kilka „odsłon”. Często kolejne wydania zawierają nowe koncepcje, czasami pryncypia zarządzania ryzykiem…

  Model dojrzałości cyberbezpieczeństwa

  Analiza porównawcza bywa pomocnym narzędziem w ocenie i rozwoju mechanizmów zarządzania – również ryzykiem. Potrzebny jest do tego wzorzec, punkt odniesienia. Taką rolę mogą pełnić…

  COSO, ERM i ryzyko „sztucznej inteligencji”

  Projektowanie i wykorzystywanie nowych technologii niesie zarówno szanse jak i zagrożenia. A to powoduje, że nadchodzi czas specjalistów potrafiących prognozować, rozpoznawać, analizować i oceniać ryzyko…

  System Zarządzania Ryzykiem: w poszukiwaniu definicji

  Budowa domu nie może zacząć się bez uprzedniego opracowania projektu tj. architektury domu. Dom można traktować jako system, czyli pewną całość składającą się z wielu…

  System Zarządzania Ryzykiem – przykłady z Polski

  W organizacji, która chce przetrwać i rozwijać się, integralną częścią ogólnego zarządzania powinno być zarządzanie ryzykiem. O ile w małych organizacjach, będących na początku swojego…

  Strefa Początkujących

  Cykl zarządzania ryzykiem