EuropaPolskaŚwiatWieści

ALLIANZ: prognozy ryzyka dot. Polski

Allianz opublikował wyniki corocznej ankiety dotyczącej ryzyka na rok 2022

Ważne
 • Początek roku to wysyp różnego rodzaju analiz i prognoz dotyczących ryzyka rozumianego jako zagrożenie. Oprócz World Economic Forum (WEF) również Allianz publikuje swoje raporty oparte o opinie respondentów.

Allianz Risk Barometer 2022” – tak zatytułowana jest najnowsza publikacja poświęcona prognozom dotyczącym najbardziej spodziewanych zagrożeń w roku 2022: w skali globalnej, w poszczególnych regionach świata a także w odniesieniu do wybranych krajów – w tym Polski.

Publikacja obejmuje dwie części:

 1. Podsumowanie i omówienie najważniejszych zagrożeń
 2. Dane statystyczne wynikające z badania ankietowego

Prognozy przedstawiane w raporcie Allianz obejmują cztery obszary:

 1. Najważniejsze ryzyka biznesowe w skali globalnej
 2. Najważniejsze ryzyka biznesowe odnoszące się poszczególnych regionów świata i do wybranych krajów – w tym Polski
 3. Najważniejsze ryzyka biznesowe w poszczególnych sektorach gospodarki
 4. Najważniejsze ryzyka biznesowe odnoszone do trzech kategorii wielkości firm: dużych, średnich i małych.

W każdej z kategorii zaprezentowano od 5 do 10 najważniejszych zagrożeń, przy czym w skali globalnej wskazano na 17 głównych zagrożeń. Jeszcze jedna dość istotna uwaga: respondenci mogli wskazywać 3 zagrożenia z zamkniętego zestawu zagrożeń.

Ryzyko w skali globalnej

Respondenci najczęściej wskazywali na:

 1. Incydenty w obszarze cyberbezpieczeństwa – cyber incydenty
 2. Zakłócenia biznesowe, w tym zaburzenia łańcuchów dostaw
 3. Katastrofy naturalne

Najrzadziej wskazywanym zagrożeniem – w skali globalnej – jest ryzyko środowiskowe.

Ryzyko dotyczące Europy

Czołowe trzy zagrożenia to (analogicznie jak w skali globalnej):

 1. Incydenty w obszarze cyberbezpieczeństwa
 2. Zakłócenia biznesowe w tym zaburzenia łańcuchów dostaw
 3. Katastrofy naturalne

Najrzadziej wskazywano na „brak wykwalifikowanych pracowników

Ryzyko dotyczące Polski

W odniesieniu do Polski za najważniejsze ryzyka (rozumiano jako zagrożenie) uznano:

 • Zakłócenia biznesowe
 • Epidemie
 • Incydenty w obszarze cyberbezpieczeństwa
 • Katastrofy naturalne
 • Zmiany klimatu
 • Pożary, eksplozje
 • Sytuacja makroekonomiczna – w tym inflacja
 • Zmiany prawa i regulacji – w tym wojny handlowe
 • Rozwój rynku – w tym zmienność, presja konkurencyjna, przejęcia
 • Brak wykwalifikowanych pracowników

Trudno być zaskoczonym powyższym zestawem zagrożeń. Wydaje się, że w odniesieniu do Polski brakuje kilku potencjalnie istotnych czynników ryzyka, takich jak relacje wewnątrz Unii Europejskiej a także wewnętrzne konflikty polityczne. Ale przypominamy, wybierano z zamkniętego zestawu kategorii ryzyka.

Niewątpliwą wadą tego badania jest to, że jedynie 21 respondentów wypowiedziało się co do ryzyka dotyczącego Polski. Z drugiej strony trudno spodziewać się innych wyników (innej hierarchii) nawet przy kilkukrotnie większej liczby głosujących.

Ryzyko sektorów gospodarki

W raporcie przedstawiono również po 5 najważniejszych zagrożeń dla 20 sektorów gospodarowania. Popatrzmy na niektóre branże:

 • Rolnictwo: zmiany klimatu, katastrofy naturalne, zakłócenia biznesowe
 • Lotnictwo: cyber incydenty, pandemie, zakłócenia
 • Chemia, w tym farmaceutyka: zakłócenia, cyber incydenty, katastrofy naturalne
 • Budownictwo: zakłócenia, katastrofy, pożary
 • Finanse: cyber incydenty, zakłócenia, zmiany prawa
 • Paliwa: zakłócenia, katastrofy naturalne, pożary
 • Energetyka: zakłócenia, , cyber incydenty
 • Transport: zakłócenia, katastrofy naturalne, Niedobór wykwalifikowanych pracowników

Ryzyko w zależności od wielkości firm

Na pierwszych trzech pozycjach, w zależności od wielkości firmy wskazywano”

 • Cyber incydenty (duże firmy, średnie firmy, małe firmy)
 • Zakłócenia (duże firmy, średnie firmy, małe firmy)
 • Katastrofy naturalne (duże firmy, średnie firmy
 • Pandemie (małe firmy)

Raport można pobrać bezpłatnie ze stron internetowych Allianz Global Corporate & Specialty.

Przypominamy, publikacja składa się z 2 dokumentów: Podsumowania oraz Załącznika (Appendix) zawierającego szczegółowe dane.

Editor

In rebus prosperis et ad voluntatem nostram fluentibus superbiam magnopere, fastidium arrogantiamque fugiamus. >>> W sytuacjach pomyślnych i gdy wszystko dzieje się według naszej woli, wystrzegajmy się pychy, zuchwalstwa i buty.

Powiązane artykuły