Metody i technikiŚwiat

Analiza i ocena ryzyka zdrowotnego według WHO

STAR - kolejna metoda analizy ryzyka w sferze ochrony zdrowia

Ważne
  • Nie jest wielką trudnością opracowanie metody rozpoznania i oceny ryzyka. Sztuką jest konsekwentne jej stosowanie – na bazie danych i informacjach spełniających kryteria jakościowe.

Nie minął jeszcze tydzień, kiedy na stronach WHOWorld Health Organization pojawiła się publikacja poświęcona problematyce oceny ryzyka zdrowotnego.

Jej tytuł to:

Strategic Toolkit for Assessing Risks. A comprehensive toolkit for all-hazards health emergency risk assessment

Publikacja liczy 84 strony.

We wprowadzeniu możemy przeczytać:

Strategiczne narzędzie do oceny ryzyka (Strategic Tool for Assessing Risks – STAR) oferuje kompleksowy, łatwy w użyciu zestaw narzędzi i podejście wspierające rządy krajowe i regionalne w szybkim przeprowadzeniu strategicznej i opartej na dowodach oceny zagrożeń dla zdrowia publicznego w celu planowania i ustalania priorytetów gotowości na wypadek sytuacji zagrożenia zdrowia oraz działań związanych z zarządzaniem ryzykiem katastrof.

Publikacja jest opisem sześcio-etapowej metody identyfikacji zagrożeń i oceny jakościowej ryzyka – STAR. Realizacja tej metody powinna – według autorów publikacji – przebiegać w formie Warsztatów – zaproponowano nawet przykładową agendę 5 kolejnych dni warsztatowych.

Produktem tej metody powinno być – według WHO – opracowanie:

  1. Macierzy ryzyka opisującej prawdopodobieństwo i wpływ rozpoznanych zagrożeń.
  2. Opisu (podsumowania) ryzyka: konsekwencji zdrowotne, skali zagrożenia i populacji (środowisk) narażonych na ryzyko, częstotliwości występowania, prawdopodobieństwa wystąpienia, sezonowości, dotkliwości, podatności, zdolności radzenia sobie z zagrożeniami, potencjalnego wpływu oraz, co jest ciekawe, poziomu ufności (wiarygodności) dotyczącego danych, na podstawie których przeprowadzono ocenę.
  3. Ogólnego raportu z warsztatów- konsolidującego wyniki analiz i wstępne plany działań wynikające z ustalonych priorytetów.

Wszystko powyższe na trzech poziomach zarządzania ryzykiem zdrowotnym:

– rządowym

– regionalnym

– lokalnym.

Poszczególne kroki (etapy) zaproponowane w metodzie STAR wyglądają następująco:

Źródło: Strategic Toolkit for Assessing Risks. A comprehensive toolkit for all-hazards health emergency risk assessment; 2021

Publikacja “ameryki nie odkrywa” ale osoby zajmujące się problematyką ochrony zdrowia powinny mieć świadomość jej istnienia.  A nawet powinny się z nią zapoznać albowiem pozbawiona jest skomplikowanego aparatu matematycznego – często wykorzystywanego w analizach ryzyka.

Publikacja jest dostępna bezpłatnie na stronach WHO.

Editor

In rebus prosperis et ad voluntatem nostram fluentibus superbiam magnopere, fastidium arrogantiamque fugiamus. >>> W sytuacjach pomyślnych i gdy wszystko dzieje się według naszej woli, wystrzegajmy się pychy, zuchwalstwa i buty.

Powiązane artykuły