Ryzyko globalne

Które z poniższych zagrożeń uważa Pan/Pani za najpoważniejsze, z punktu widzenia zarówno możliwości wystąpienia jak i potencjalnego wpływu na ludzi i gospodarkę światową?

Uwaga: można wybrać maksymalnie 5 zagrożeń