cloud computing

  • Polska

    Zachmurzenie umiarkowane

    Niewiele jest publikacji odnoszących się do ryzyka usług przetwarzania chmurowego – cloud computing. Dlatego warto odnotować kolejną publikację Związku Banków…

    Więcej