Gadżety

Poster: Taksonomia Ryzyka

Przykład klasyfikacji (taksonomii) ryzyka

Nie ma uniwersalnej klasyfikacji ryzyka bo nie ma modelowej organizacji. Każda jest inna mimo działania w tej samej dziedzinie czy branży. Dlatego na świecie istnieją miliony (tak!) opracowanych klasyfikacji (taksonomii) ryzyka. Wszędzie tam, gdzie prawo wymaga sformalizowania procesów zarządzania ryzykiem powstają podobne klasyfikacje.

Po co?

Takie klasyfikacje (taksonomie) wspomagają procesy zarządzania ryzykiem: w szczególności działania związane z rozpoznaniem ryzyka a także z podejmowaniem działań mających na celu optymalizację poziomu ryzyka, na jakie narażona jest organizacja. Taksonomia ryzyka ułatwia prowadzone analizy; w tym ujawnianie korelacji ryzyka.
Pozwala również – co nie jest bez znaczenia – ustalić odpowiedzialność za zarządzanie poszczególnymi rodzajami ryzyka.

Udostępniamy Państwu przykład takiej taksonomii. Można ją pobrać bezpłatnie i wykorzystać lub zainspirować się tworząc własne klasyfikacje.

Będziemy się cieszyć, jeżeli uznają Państwo załączony dokument za inspirujący. Będziemy się również cieszyć, jeżeli zechcą Państwo go wykorzystać w swojej firmie, instytucji lub urzędzie. Prosimy jednak pamiętać, że korzystanie z takich przykładowych narzędzi może wymagać dostosowania do okoliczności – w szczególności regulacji zewnętrznych i wewnętrznych.

Editor

In rebus prosperis et ad voluntatem nostram fluentibus superbiam magnopere, fastidium arrogantiamque fugiamus. >>> W sytuacjach pomyślnych i gdy wszystko dzieje się według naszej woli, wystrzegajmy się pychy, zuchwalstwa i buty.