EuropaWieści

NATO poszukuje specjalisty

Praca w Brukseli czeka ...

Ważne
  • Tworzeniu systemu zarządzania ryzykiem w organizacji może pomóc podpatrywanie innych podmiotów. Opisy ról, stanowisk, obowiązków i wymagań mogą stanowić cenną wskazówkę. Trzeba przyglądać się i czerpać z doświadczeń innych ...

Na stronach internetowych NATO pojawiło się ogłoszenie rekrutacyjne dotyczące stanowiska Specjalisty w zakresie zarządzania ryzykiem – „Officer, Risk Management”.

Kandydaci muszą spełniać między innymi następujące wymagania:

  • tytuł magistra lub równoważny w dziedzinie odpowiadającej stanowisku (np. biznes, administracja publiczna, zarządzanie, finanse, inżynieria);
  • co najmniej 5-letnie doświadczenie w opracowywaniu i wdrażaniu ogólnej polityki i ram zarządzania ryzykiem na poziomie portfela i programu dla organizacji i / lub programu;
  • co najmniej 5-letnie praktyczne doświadczenie w zakresie zarządzania ryzykiem portfela i programów w przypadku dużych projektów / programów w sektorze publicznym i / lub prywatnym, w tym związanego z tym stosowania narzędzi do zarządzania ryzykiem i portfela / programu;
  • odpowiednie doświadczenie na podobnym stanowisku, obejmującym gromadzenie i wykorzystywanie danych do celów podejmowania decyzji, dokumentacji i sprawozdawczości; w tym znajomość narzędzi i koncepcji zarządzania ryzykiem i zasobami;

Do tego dochodzą oczywiście wymagania językowe.

Osoba zatrudniona będzie odpowiedzialna za:

Rozwój wiedzy i ciągłe doskonalenie zarządzania ryzykiem przedsięwzięć, ich portfeli oraz programów

  1. Zarządzanie projektami (portfelami i programami) w zakresie ryzyka, w tym za sprawozdawczość ryzyka
  2. Współpracę w zakresie kształtowania polityki zarządzania ryzykiem przedsięwzięć finansowanych przez NATO
  3. Zarządzanie interesariuszami przedsięwzięć w aspekcie zarządzania ryzykiem
  4. Rozwój systemów zarządzania wiedzą w zakresie zarządzania ryzykiem
  5. Zarządzanie powierzonym budżetem i wykonywanie przydzielonych obowiązków kierowniczych

Czas umowy: 3 lata z możliwością przedłużenia

Wynagrodzenie minimalne: 6,854.04 Euro

Termin składania ofert: 14 lutego 2012 roku

Zainteresowanych szczegółami odsyłamy do stron internetowych NATO

Editor

In rebus prosperis et ad voluntatem nostram fluentibus superbiam magnopere, fastidium arrogantiamque fugiamus. >>> W sytuacjach pomyślnych i gdy wszystko dzieje się według naszej woli, wystrzegajmy się pychy, zuchwalstwa i buty.

Powiązane artykuły