PrzybornikStandardy

Publikacje IEC


Zestawienie zawiera WYBRANE publikacje (standardy) odnoszące się do problematyki zarządzania ryzykiem, odpornością i ciągłością działania oraz bezpieczeństwem


IEC 31010:2019
Risk management – Risk assessment techniques

IEC 60050-903:2013
International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Part 903: Risk assessment

IEC 60812:2018
Failure modes and effects analysis (FMEA and FMECA)

IEC 61882:2016 RLV
Hazard and operability studies (HAZOP studies) – Application guide

IEC 62198:2013
Managing risk in projects – Application guidelines

IEC 62264-1:2013
Enterprise-control system integration – Part 1: Models and terminology

IEC 62264-2:2013
Enterprise-control system integration – Part 2: Object and attributes for enterprise-control system integration

IEC 62305-2:2010
Protection against lightning – Part 2: Risk management

IEC 62443-3-2:2020
Security for industrial automation and control systems – Part 3-2: Security risk assessment for system design

IEC 62502:2010
Analysis techniques for dependability – Event tree analysis (ETA)

IEC 62740:2015
Root cause analysis (RCA)

IEC 63152:2020
Smart cities – City service continuity against disasters – The role of the electrical supply

IEC 80001-1:2010
Application of risk management for IT-networks incorporating medical devices – Part 1: Roles, responsibilities and activities

IEC GUIDE 116:2018
Guidelines for safety related risk assessment and risk reduction for low voltage equipment

IEC TR 60930:2008
Guidelines for administrative, medical and nursing staff concerned with the safe use of medical electrical equipment and medical electrical systems

IEC TR 63039:2016
Probabilistic risk analysis of technological systems – Estimation of final event rate at a given initial state

IEC TR 80001-2-1:2012
Application of risk management for IT-networks incorporating medical devices – Part 2-1: Step by step risk management of medical IT-networks – Practical applications and examples

IEC TR 80001-2-2:2012
Application of risk management for IT-networks incorporating medical devices – Part 2-2: Guidance for the disclosure and communication of medical device security needs, risks and controls

IEC TR 80001-2-3:2012
Application of risk management for IT-networks incorporating medical devices – Part 2-3: Guidance for wireless networks

IEC TR 80001-2-4:2012
Application of risk management for IT-networks incorporating medical devices – Part 2-4: Application guidance – General implementation guidance for healthcare delivery organizations

IEC TS 62844:2016
Guidelines for quality and risk assessment for nano-enabled electrotechnical products

Editor

In rebus prosperis et ad voluntatem nostram fluentibus superbiam magnopere, fastidium arrogantiamque fugiamus. >>> W sytuacjach pomyślnych i gdy wszystko dzieje się według naszej woli, wystrzegajmy się pychy, zuchwalstwa i buty.

Powiązane artykuły