PrzybornikStandardy

Standardy krajowe – Niemcy


Zestawienie zawiera WYBRANE publikacje (standardy) odnoszące się do problematyki zarządzania ryzykiem, odpornością i ciągłością działania oraz bezpieczeństwem


Deutsches Institut für Normung -DIN

DIN CEN/TR 16369; DIN SPEC 18769:2014
Use of control charts in the production of concrete

DIN CEN/TS 16595; DIN SPEC 14000:2014
CBRN – Vulnerability Assessment and Protection of People at Risk

DIN CEN/TS 16850; DIN SPEC 14001:2015
Societal and Citizen Security – Guidance for managing security in healthcare facilities

DIN CEN/TS 17091; DIN SPEC 14414:2019
Crisis management – Guidance for developing a strategic capability

DIN CWA 16649; DIN SPEC 91299:2013
Managing emerging technology-related risks

DIN SPEC 33456:2015
Business Process Guidelines for Supervisory Boards and Independent Directors

DIN SPEC 35810:2014
Stakeholder Engagement – Guidelines for decision making processes dealing with climate change

DIN SPEC 35811:2014
Scenario Planning – Guidelines for decision making processes dealing with climate change

DIN SPEC 66286:2014
Management of Cloud Computing solutions in small and medium enterprises (SME)

DIN SPEC 77233:2019
Standardized financing and risk analysis for private residential properties

DIN SPEC 91282:2012
Terminology for security management transport infrastructures

DIN SPEC 91331:2015
Classification of risks for international large-scale projects

DIN SPEC 91390:2018
Integrated Risk and Crisis Management in Civil Protection – Risk Management

DIN SPEC 92001-1:2019
Artificial Intelligence – Life Cycle Processes and Quality Requirements – Part 1: Quality Meta Model

DIN VDE V 0827-3; VDE V 0827-3:2020
Emergency and danger systems – Part 3: Emergency, danger and hazard response systems – Risk management file and examples for applications

Editor

In rebus prosperis et ad voluntatem nostram fluentibus superbiam magnopere, fastidium arrogantiamque fugiamus. >>> W sytuacjach pomyślnych i gdy wszystko dzieje się według naszej woli, wystrzegajmy się pychy, zuchwalstwa i buty.

Powiązane artykuły