ŚwiatWieści

Rywalizacja na polu ryzyka operacyjnego

Komitet Bazylejski versus ORX

Ważne
  • Operational Riskdata eXchange Association (ORX), podmiot działający na rynku międzybankowym a zajmujący się gromadzeniem i przetwarzaniem danych dotyczących ryzyka operacyjnego prowadzi od dłuższego czasu prace nad własną taksonomią ryzyka operacyjnego.

Klasyfikacje (taksonomie) ryzyka pomagają w analizie ryzyka, planowaniu reakcji i podejmowaniu decyzji. Szczególnym wyzwaniem jest opracowanie klasyfikacji ryzyka operacyjnego.  Sama definicja ryzyka operacyjnego choć znana od lat nie określa precyzyjnie zakresu ryzyka operacyjnego. Na rynkach finansowych od wielu lat obowiązuje klasyfikacja rekomendowana przez Komitet Bazylejski. Po raz pierwszy „szczegółowa klasyfikacja zdarzeń powodujących straty” została opublikowana w kwietniu 2003 roku, w załączniku nr 7 do dokumentu konsultacyjnego dotyczącego tzw. Nowej Umowy Kapitałowej – „The New Basel Capital Accord”. Z czasem, ta klasyfikacja została przeniesiona się do innych branż i dziedzin gospodarki i stała się podstawą do opracowywania specyficznych – dla tych branż – klasyfikacji zdarzeń ryzyka operacyjnego.

Do Polski klasyfikacja ta trafiła poprzez Rekomendację M – dotyczącą zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach – opublikowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego po raz pierwszy w roku 2004.

Od dłuższego czasu pojawiały się głosy, że owa klasyfikacja nie przystaje do szybko zmieniającej się rzeczywistości i powinna ulec modyfikacji.  Wydawało się, że istnieje wśród decydentów (takich jak Komitet Bazylejski) i tzw. Podmiotów Opinii (można – nie bez przyczyny – mówić o influencerach) – czyli firmach analityczno-badawczych, pewien konsensus co do zakresu modyfikacji ale życie pokazuje, że rozbieżności są spore.

Od stycznia 2022 roku będzie obowiązywać nowa klasyfikacja rodzajowa zdarzeń. Niedawno Komitet Bazylejski w publikacji  zatytułowanej “Calculation of RWA for operational risk. OPE25.Standardised approach” przedstawił nowe rekomendacje w zakresie klasyfikacji zdarzeń operacyjnych.  Na pierwszy rzut oka nie widać głębszych zmian – mają one raczej charakter semantyczny. Różnice pomiędzy aktualnie obowiązującymi rekomendacjami dotyczącymi klasyfikacji ryzyka operacyjnego a proponowanymi zamieściliśmy na załączonej grafice.

Opracowanie na podstawie w/w publikacji. Kliknij, żeby powiększyć …

Takie podejście zostało uznane za niewystarczające. Operational Riskdata eXchange Association (ORX), podmiot działający na rynku międzybankowym a zajmujący się gromadzeniem i przetwarzaniem danych dotyczących ryzyka operacyjnego prowadzi od dłuższego czasu prace nad własną taksonomią ryzyka operacyjnego.

W listopadzie br. ORX opublikował raport (“ORX Reference Taxonomy for operational and non-financial risk – Causes & Impacts”) podsumowujący dotychczasowe rezultaty i zawierający generyczne klasyfikacje struktury ryzyka operacyjnego: klasyfikację przyczyn, klasyfikację zdarzeń oraz klasyfikację skutków materializacji ryzyka operacyjnego.

Patrząc na powyższą grafikę to co od razu widać, to większa liczba głównych kategorii zdarzeń operacyjnych: 15 (ORX) do 7 (Komitet Bazylejski). Można dywagować, czy klasyfikacja ORX jest wystarczająco szczegółowa ale jest i niewątpliwie może być inspiracją dla osób zajmujących się zarządzaniem ryzykiem – szczególnie w fazie tworzenia mechanizmów zarządzania ryzykiem.

Nie jest naszym zamiarem szczegółowe omawianie propozycji ORX – Czytelnicy bez trudu znajdą w sieci ową publikację i sami wyrobią sobie zdanie. Nam jednak klasyfikacja proponowana przez ORX podoba się bardziej niż ta opracowana przez Komitet Bazylejski. Wśród wielu powodów jeden jest szczególny: klasyfikacja ORX nie ma charakteru ściśle bankowego przez co może być łatwiej zaadaptowana przez organizacje z innych sektorów i branż.

Trzeba jednak przy tym trochę uważać, bo w nowych koncepcjach zarządzania ryzykiem pojawiła się ostatnio dodatkowa kategoria ryzyka: ryzyko postępowania (conduct risk), które swoim zakresem – wedle różnych definicji – mniej lub bardziej pokrywa się z dotychczas rozpoznanym i ustalonym zakresem ryzyka operacyjnego. W ORX to zauważono i zdecydowano się włączyć ryzyko postępowania jednak jako jedną z głównych kategorii ryzyka operacyjnego.

Editor

In rebus prosperis et ad voluntatem nostram fluentibus superbiam magnopere, fastidium arrogantiamque fugiamus. >>> W sytuacjach pomyślnych i gdy wszystko dzieje się według naszej woli, wystrzegajmy się pychy, zuchwalstwa i buty.

Powiązane artykuły