PrzybornikStandardyŚwiatWieści

W oczekiwaniu na nowe standardy

ISO przygotowuje nowe standardy

Międzynarodowa Organizacja Standaryzacyjna ISO prowadzi prace związane z aktualizacją istniejących i/lub przygotowaniem nowych standardów. Dla nas najbardziej interesujące są te działania, które koncentrują się wokół zarządzania ryzykiem, odpornością i ciągłością działania oraz bezpieczeństwem.

Poniższe zestawienie odzwierciedla – notowany we wrześniu 2020 roku – stan (etapy) opracowania standardów, przy czym w całym cyklu tworzenia standardów mamy do czynienia z 7 głównymi etapami:

00 – Etap wstępny
10 – Etap propozycji
20 – Etap przygotowania
30 – Etap prac Komitetu
40 – Etap zapytań
50 – Etap akceptacji
60 – Etap publikacji

Standardy o charakterze ogólnym

ISO/AWI 22342
Security and resilience — Protective security — Guidelines for the development of a security plan for an organization


ISO/AWI 22360
Security and resilience — Crisis management — Concept, principles and framework


ISO/AWI 22361
Security and resilience — Crisis Management — Guidelines for developing a strategic capability


ISO/AWI 22371
Security and resilience – Urban resilience – Framework, model and guidelines for strategy and implementation


ISO/AWI 22379
Security and resilience — Guidelines for hosting and organizing large citywide events


ISO/AWI 22385
Security and resilience — Authenticity, integrity and trust for products and documents — Guidelines for establishing a framework for trust and interoperability


ISO/AWI 22398
Security and resilience – Emergency management – Guidelines for exercises


ISO/AWI 31073
Risk management – Vocabulary


ISO/AWI TR 18128
Information and documentation — Risk assessment for records processes and systems


ISO/AWI TS 22317
Security and resilience — Business continuity management systems — Guidelines for business impact analysis (BIA)


ISO/AWI TS 22318
Security and resilience — Business continuity management systems — Guidelines for supply chain continuity


ISO/AWI TS 22332
Security and resilience — Business continuity management systems — Guidelines for developing business continuity plans and procedures


ISO/AWI TS 27924
Risk management for integrated CCS projects


ISO/CD 22329
Security and resilience — Emergency management — Guidelines for the use of social media in emergencies


ISO/CD 31030
Risk management — Managing travel risks — Guidance for organizations


ISO/CD 31070
Risk Management – Guidelines on core concepts


ISO/CD TR 22351
Security and resilience — Emergency management — Message structure for exchange of information


ISO/DIS 22300
Security and resilience — Vocabulary


ISO/FDIS 22328-1
Security and resilience — Emergency management — Part 1: General guidelines for the implementation of a community-based disaster early warning system


ISO/FDIS 22384
Security and resilience — Authenticity, integrity and trust for products and documents — Guidelines to establish and monitor a protection plan and its implementation


ISO/IEC WD 27554.2
Application of ISO 31000 for assessment of identity management-related risk


ISO/IEC WD 27557
Organizational privacy risk management


ISO/WD 22350
Security and resilience — Emergency management — Framework


ISO/WD 31050
Guidance for managing emerging risks to enhance resilience


Standardy dziedzinowe

ISO/AWI 14798-1
Lifts (elevators), escalators and moving walks — Risk assessment and reduction methodology


ISO/AWI 22828
Large Yachts — Management of health and safety risks associated with the storage, handling, generation and use of isocyanates in the workplace


ISO/AWI 23762
Protective clothing — Visibility safety clothing for medium and low risk situations — Test methods and requirements


ISO/CD TR 23245.2
Blockchain and distributed ledger technologies — Security risks, threats and vulnerabilities


ISO/CD TS 12901-1
Nanotechnologies — Occupational risk management applied to engineered nanomaterials — Part 1: Principles and approaches


ISO/DIS 14091
Adaptation to climate change — Guidelines on vulnerability, impacts and risk assessment


ISO/PRF 22341
Security and resilience — Protective security — Guidelines for crime prevention through environmental design


ISO/DIS 23222
Corrosion control engineering life cycle — Risk assessment


ISO/DIS 45003
Occupational health and safety management — Psychological health and safety at work : managing psychosocial risks — Guidelines


ISO/IEC CD 23894
Information Technology — Artificial Intelligence — Risk Management


ISO/IEC CD 27005.2
Information security, cybersecurity and privacy protection  — Guidance on managing information security risks and opportunities


ISO/IEC WD TS 22237-30
Information technology — Data centre facilities and infrastructures — Part 30: Earthquake risk and impact analysis


ISO/IEC/IEEE FDIS 16085
Systems and software engineering — Life cycle processes — Risk management


ISO/TR 22845
Resilience of buildings and civil engineering works


ISO/WD 22328-3
Security and resilience — Emergency management — — Part 3: Guidelines for the implementation of a community-based tsunami early warning system


ISO/WD 22340
Security and resilience — Protective security — Guidelines for establishing an enterprise protective security architecture and management framework


ISO/WD 22343
Security and resilience — Vehicle security barriers — Part 1: Performance requirement, vehicle impact test method and performance rating


ISO/WD 22386
Security and resilience — Authenticity, integrity and trust for products and documents — Guidelines for brand protection and enforcement procedures


ISO/WD 28000
Security and resilience – Security management systems for the supply chain – Requirements


ISO/WD 4980
Risk assessment for sports and other recreational facilities and equipment


ISO/WD 5078
Security and resilience — Authenticity, integrity and trust for products and documents — Guidelines for securing physical documents


ISO/WD 5083
Security and resilience — Authenticity, integrity and trust for products and documents — Confirmation procedures for the application of artefact metrics


ISO/WD TR 5202
Buildings and civil engineering works — Building resilience strategies related to public health emergencies — Compilation of relevant information

Peritus

Haurit aquam cribro qui discere vult sine libra. >>Sitem czerpie wodę, kto chce się uczyć bez książki.

Powiązane artykuły