Twoja Opinia

Czy aktualizacja Modelu 3LOD poprawi zarządzanie ryzykiem?

Instytut Audytorów Wewnętrznych zaktualizował Model Trzech Linii Obrony

Instytut Audytorów Wewnętrznych (IIA) ogłosił aktualizację – powszechnie stosowanego – Modelu 3LOD (Three Lines of Defence – Trzy Linie Obrony). Pisaliśmy o tym w dwóch artykułach:

W Strefie >Wieści<:

„Obrona” się nie sprawdziła

W Strefie >Punkt Widzenia<:

Trzy linie … ale czego?

Jesteśmy ciekawi Państwa opinii.

Czy aktualizacja Modelu 3LOD (Trzy Linie Obrony) w zakresie i kształcie proponowanym przez Instytut Audytorów Wewnętrznych (IIA) istotnie pomoże organizacjom w skutecznym zarządzaniu ryzykiem?
Która z odpowiedzi jest Pani/Panu najbliższa?

Editor

In rebus prosperis et ad voluntatem nostram fluentibus superbiam magnopere, fastidium arrogantiamque fugiamus. >>> W sytuacjach pomyślnych i gdy wszystko dzieje się według naszej woli, wystrzegajmy się pychy, zuchwalstwa i buty.