Twoja Opinia

Jakie zagrożenia uważasz za najważniejsze?

Ciekawi nas Twoja prognoza dotycząca najważniejszego ryzyka

Od kilkunastu lat, podczas World Economic Forum, prezentowany jest raport dotyczący prognoz ryzyka (zagrożeń) na najbliższy rok jak i perspektywie kolejnych 10 lat. Artykuł, do którego nawiązuje ankieta można znaleźć tutaj. Zawiera on m.in. opis poszczególnych zagrożeń.

W poniższej ankiecie ujęliśmy wyłącznie te zagrożenia, które zostały najwyżej ocenione w raporcie – opublikowanym styczniu 2020 roku przez World Economic Forum (WEF) – zatytułowanym „The Global Risk Report”, tj. które:

  1. a) znalazły się w pierwszej „10” rankingu najbardziej spodziewanych zagrożeń, i/lub
  2. b) znalazły się w pierwszej „10” zagrożeń, które gdyby się zmaterializowały, miałyby największy wpływ na ludzi i gospodarki

w perspektywie lat 2020 – 2030.

Interesuje nas Państwa opinia!

Interesuje nas Państwa opinia: ocena istotności zagrożeń spośród tych, które ostatnio były najczęściej wskazywane przez respondentów WEF. Zwracamy uwagę, że poniższa lista jest ułożona alfabetycznie i nie odzwierciedla rankingu wynikającego z opinii (ocen) respondentów WEF.

Które z poniższych zagrożeń uważa Pan/Pani za najpoważniejsze, z punktu widzenia zarówno możliwości wystąpienia jak i potencjalnego wpływu na ludzi i gospodarkę światową?

Uwaga: można wybrać maksymalnie 5 zagrożeń

Editor

In rebus prosperis et ad voluntatem nostram fluentibus superbiam magnopere, fastidium arrogantiamque fugiamus. >>> W sytuacjach pomyślnych i gdy wszystko dzieje się według naszej woli, wystrzegajmy się pychy, zuchwalstwa i buty.