Model 3LOD

Czy aktualizacja Modelu 3LOD (Trzy Linie Obrony) w zakresie i kształcie proponowanym przez Instytut Audytorów Wewnętrznych (IIA) istotnie pomoże organizacjom w skutecznym zarządzaniu ryzykiem?
Która z odpowiedzi jest Pani/Panu najbliższa?