Gadżety

Poster: Cykl Zarządzania Ryzykiem

Inne spojrzenie na proces zarządzania ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem a także odpornością, ciągłością działania organizacji i jej bezpieczeństwem powinno mieć charakter regularny i stały; powinno odbywać się w pewnym cyklu na który składają się fazy, etapy, procesy i działania. My definiujemy 7 takich faz:

  • Faza kreowania świadomości ryzyka
  • Faza kształtowania postawy wobec ryzyka
  • Faza rozpoznania ryzyka
  • Faza planowania i podejmowania działań
  • Faza dokumentowania działań i efektów zarządzania ryzykiem
  • Faza monitorowania ryzyka i efektów działań
  • Faza konsultowania, decydowania i komunikowania

Do tak oto zdefiniowanego cyklu zarządzania ryzykiem odnosimy się i będziemy się odnosić w naszych artykułach i wpisach. Można go pobrać bezpłatnie.

Będziemy nam miło, jeżeli uznają Państwo ten poster jako pomocny w tworzeniu i rozwijaniu mechanizmów zarządzania ryzykiem. Oczywiście należy pamiętać, że zawartość plakatu może wymagać dostosowania do potrzeb Państwa i Państwa organizacji.

Editor

In rebus prosperis et ad voluntatem nostram fluentibus superbiam magnopere, fastidium arrogantiamque fugiamus. >>> W sytuacjach pomyślnych i gdy wszystko dzieje się według naszej woli, wystrzegajmy się pychy, zuchwalstwa i buty.