Gadżety

Poster: System Zarządzania Ryzykiem

Kategorie składników Systemu Zarządzania Ryzykiem

Bardzo często, kiedy słyszymy że ktoś mówi o systemie zarządzania ryzykiem przychodzi nam na myśl jakiś specjalistyczny program czy też system komputerowy. A to nie są pojęcia tożsame. Oprogramowanie – i to nie tylko to specjalnie przeznaczone do wspierania zarządzania ryzykiem – jest jednym z wielu elementów składowych właściwie pojmowanego systemu zarządzania ryzykiem.

Popatrzmy z drugiej strony. Jedna z uniwersalnych definicji systemu zarządzania brzmi:

Uporządkowany zbiór regulacji, mechanizmów zarządczych oraz kompetencji kierownictwa i pracowników, określający zasady i sposoby zachowania organizacji w różnych dziedzinach i na różnych poziomach aktywności gospodarczej

 

Ale jak na tej podstawie zaprojektować i rozwijać system zarządzania ryzykiem?

Od razu rodzą się pytania: jakich regulacji? Jakich mechanizmów zarządczych? Jakich konkretnie kompetencji? Czy to aby wszystkie składniki systemu zarządzania? A w odniesieniu do zarządzania ryzykiem?

Gdzie szukać odpowiedzi?

W strukturze portalu periculum.pl pojawiła się zakładka “SYSTEM“. Zamierzamy tam stopniowo opisywać poszczególne kategorie składników systemu zarządzania ryzykiem i ich atrybutów. Każdy z tych składników jest ważny z punktu widzenia właściwego i skutecznego zarządzania ryzykiem. Nie można pomijać znaczenia żadnego z tych elementów.

Prosimy potraktować załączoną infografikę jako swoisty spis treści i ogólny opis architektury systemu zarządzania ryzykiem.

Będziemy się cieszyć, jeżeli uznają Państwo załączoną infografikę za przydatną i inspirującą. Prosimy jednak pamiętać, że korzystanie z takich przykładowych narzędzi może wymagać dostosowania do okoliczności – w szczególności regulacji zewnętrznych i wewnętrznych.

Editor

In rebus prosperis et ad voluntatem nostram fluentibus superbiam magnopere, fastidium arrogantiamque fugiamus. >>> W sytuacjach pomyślnych i gdy wszystko dzieje się według naszej woli, wystrzegajmy się pychy, zuchwalstwa i buty.