PrzybornikStandardy

Publikacje ANSI i ASIS


Zestawienie zawiera WYBRANE publikacje (standardy) odnoszące się do problematyki zarządzania ryzykiem, odpornością i ciągłością działania oraz bezpieczeństwem


ASIS BC GDL (2005)
Business Continuity Guideline – A Practical Approach for Emergency Preparedness, Crisis Management, and Disaster Recovery

ANSI/ASIS SPC.2-2014
Auditing Management Systems: Risk, Resilience, Security, and Continuity – Guidance for Application

ASIS GDL
GSRA General Security Risk Assessment Guideline

ANSI/ASIS SCRM.1-2014
Supply Chain Risk Management: A Compilation of Best Practices

ANSI/ASIS/RIMS RA.1-2015
Risk Assessment

ANSI
The Financial Management of Cyber Risk: An Implementation Framework for CFOs

Editor

In rebus prosperis et ad voluntatem nostram fluentibus superbiam magnopere, fastidium arrogantiamque fugiamus. >>> W sytuacjach pomyślnych i gdy wszystko dzieje się według naszej woli, wystrzegajmy się pychy, zuchwalstwa i buty.

Powiązane artykuły