PrzybornikStandardy

Standardy krajowe – Kanada


Zestawienie zawiera WYBRANE publikacje (standardy) odnoszące się do problematyki zarządzania ryzykiem, odpornością i ciągłością działania oraz bezpieczeństwem


Standards Council of Canada – SCC

CAN/CSA Z1002-12 + UPD2
Occupational health and safety – Hazard identification and elimination and risk assessment and control

CAN/CSA-Q634-91
Risk Analysis Requirements and Guidelines

CAN/CSA-Q850-97 (R2009)
Risk Management: Guideline for Decision-Makers

CAN/UL 2984:2019
Management of Public Risks – Principles and Guidelines

CSA Z1600:2008
Emergency Management And Business Continuity Programs

Q31001-11
Implementation guide to CAN/CSA-ISO 31000, Risk management — Principles and guidelines

Z1600-08
Emergency management and business continuity programs

Z1600-14
Emergency and continuity management program

Z1600-17
Emergency and continuity management program

Z763-96 (R2007)
Introduction to Environmental Risk Assessment Studies

Editor

In rebus prosperis et ad voluntatem nostram fluentibus superbiam magnopere, fastidium arrogantiamque fugiamus. >>> W sytuacjach pomyślnych i gdy wszystko dzieje się według naszej woli, wystrzegajmy się pychy, zuchwalstwa i buty.

Powiązane artykuły

Sprawdź również
Close