PrzybornikStandardy

Standardy krajowe – Wlk. Brytania


Zestawienie zawiera WYBRANE publikacje (standardy) odnoszące się do problematyki zarządzania ryzykiem, odpornością i ciągłością działania oraz bezpieczeństwem


BS ISO 34001
Security Management System

BS ISO 37002. Whistleblowing management systems. Guidelines.

BS 11200:2014
Crisis management. Guidance and good practice.

BS 12999:2015
Damage management. Code of practice for the organization and management of the stabilization, mitigation and restoration of properties, contents, facilities and assets following incident damage.

BS 18004:2008
Guide to achieving effective occupational health and safety performance.

BS 25777:2008
Information and communications technology continuity management. Code of practice.

BS 25999-1:2006
Business continuity management. Code of practice

BS 25999-2:2007
Business continuity management. Specification

BS 31100:2008
Risk management. Code of practice .

BS 31100:2011
Risk management. Code of practice and guidance for the implementation of BS ISO 31000.

BS 45002-1:2018
Occupational health and safety management systems. General guidelines for the application of ISO 45001. Guidance on managing occupational health

BS 45002-2:2019
Occupational health and safety management systems. General guidelines for the application of ISO 45001. Risks and opportunities

BS 45002-3:2018
Occupational health and safety management systems. General guidelines for the application of ISO 45001. Guidance on incident investigation

BS 65000:2014
Guidance on organizational resilience.

BS 67000:2019
City resilience. Guide.

BS 7000-1:2008
Design management systems. Guide to managing innovation

BS 8001:2017
Framework for implementing the principles of the circular economy in organizations. Guide.

BS 8583:2015
Biodiversity. Guidance for businesses on managing the risks and opportunities.

CWA 15740:2008
Risk-based inspection and maintenance procedures for European industry (RIMAP).

CWA 16649:2013
Managing emerging technology-related risks.

CWA 17300:2018
City Resilience Development. Operational Guidance.

CWA 17301:2018
City Resilience Development. Maturity Model.

PAS 1010:2011
Guidance on the management of psychosocial risks in the workplace.

PAS 200:2011
Crisis management. Guidance and good practice.

PAS 2015:2010
Framework for health services resilience.

PAS 56:2003
Guide to business continuity management.

PAS 60518:2020
Developing and implementing enterprise risk and resilience management (ERRM) in utilities. Guide.

PAS 7000:2014
Supply chain risk management. Supplier prequalification.

PD 25111:2010
Business continuity management. Guidance on human aspects of business continuity.

PD 25222:2011
Business continuity management. Guidance on supply chain continuity.

PD 25666:2010
Business continuity management. Guidance on exercising and testing for continuity and contingency programmes.

PD 25888:2011
Business continuity management. Guidance on organization recovery following disruptive incidents.

Editor

In rebus prosperis et ad voluntatem nostram fluentibus superbiam magnopere, fastidium arrogantiamque fugiamus. >>> W sytuacjach pomyślnych i gdy wszystko dzieje się według naszej woli, wystrzegajmy się pychy, zuchwalstwa i buty.

Powiązane artykuły