ŚwiatWieści

Nieco o oszustwach

Raport ACFE dotyczący oszustw

Ważne
  • Publikacja o której wspominamy zawiera bardzo przydatną rzecz: „Fraud and Abuse Classification System” czyli taksonomię (klasyfikację) zjawisk - form działań określanych jako oszustwo.

Publikacja, o której dzisiaj piszemy, nie jest nowa. Opublikowana została w kwietniu 2020 roku. Autorem tej publikacji jest ACFE – Association of Certified Fraud Examiners, Inc. Jej tytuł to: „Report to the Nations. 2020 Global Study on Occupational Fraud and Abuse”. Zawiera statystyczne omówienie ujawnionych i rozpoznanych zdarzeń określanych jako nadużycia i oszustwa dokonane przez osoby pracujące na rzecz danej organizacji – pracowników lub osoby zatrudnione w innej formie niż umowa o pracę. Raport powstał na bazie 2504 ankiet dotyczących zdarzeń, w których jednoznacznie określono sprawcę lub sprawców oszustwa.

Wartość tej publikacji jest potrójna:

Po pierwsze, zawiera dane z czasów przed pandemicznych – gromadzono je w roku 2019 i pochodzą z okresu od stycznia 2018 roku do września 2019 roku. Mogą zatem stanowić pewien punkt odniesienia i za jakiś czas pozwolą wskazać, jak tego typu (powszechne) zagrożenia wpływają na przestępczość wewnątrz firm i instytucji.

Po drugie, Raport ma charakter cykliczny ale poprzedni wydanie ukazało się w roku 2016. Można zatem spróbować rozpoznać trendy zachodzące w tego typu „działalności”.

I wreszcie po trzecie, zawiera coś interesującego dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem w firmach i instytucjach. Ale o tym napisaliśmy na końcu artykułu.

Publikacja jest dość obszerna i zawiera dane z całego świata – podzielonego na kilka stref. Chcemy Państwu przedstawić to, co nas zainteresowało – w formie cząstkowego porównania statystyk z dwóch obszarów: Europy Zachodniej oraz Europy Wschodniej i Centralnej Azji. Ten drugi obszar wybraliśmy albowiem autorzy Raportu do tego obszaru zaliczyli Polskę (jak i pozostałe kraje tak zwanego DemoLudu)  – mimo, że od dawna jesteśmy członkiem UE. Uznaliśmy, że porównanie danych z obu tych obszarów może być interesujące.

Pierwsza grafika przedstawia porównanie „najpopularniejszych” form dokonywania oszustw.

Korupcja „is the king”. I to nie tylko w tych rejonach świata ale i w skali całego globu. Chyba nikt nie może być zaskoczony. Pozostałe najbardziej “popularne” formy oszustw to:

Płatności

Ta forma oszustwa polega m.in. na wymuszaniu na pracodawcy do dokonania płatności za fikcyjne towary lub usługi lub dokonywania płatności na podstawie zawyżonych faktur a także do dokonywania płatności za zakupy osobiste.

Przywłaszczenia bezgotówkowe

To jest nic innego jak pospolita kradzież aktywów materialnych (majątku, wyposażenia) jak i niematerialnych (np. informacji) organizacji.

Zwrot wydatków

Ta forma oszustwa polega na wymuszaniu zwrotu fikcyjnych lub zawyżonych wydatków służbowych.

Przywłaszczenia gotówki

Nic innego jak zwykły zabór środków finansowych w postaci gotówki – z kasy lub ze skarbca.

Oszukańcza sprawozdawczość finansowa

Ta forma oszustwa polega na zniekształcaniu lub pomijaniu informacji w sprawozdaniach finansowych – na przykład rejestrowanie fikcyjnych przychodów, zaniżanie wydatków, zawyżanie wartości aktywów.

Druga grafika przedstawia rodzaje najczęściej poszkodowanych podmiotów.

Kolejna grafika to najczęściej „oszukiwane branże”.

Tu też nie powinno być zaskoczenia, banki i inne instytucje najczęściej padają „łupem” oszustów.

Czwarta grafika przedstawia poziom odpowiedzialności za ujawnione oszustwa.

O ile w Europie Zachodniej oszustw dokonują najczęściej pracownicy o tyle w Europie Wschodniej i Azji Centralnej prymat należy do menedżerów – zarządzających na poziomie średniego szczebla. Nie powinien dziwić fakt, że straty z tytułu oszustw w Europie Zachodniej są zdecydowanie wyższe.

I jako ciekawostka – gdyby kogoś interesowało, jaka płeć wiedzie prym z oszustwach?

Zarówno panie jak i panowie w Europie Zachodniej są najwyraźniej bardziej „kreatywni”.

I ostatnia statystyka – pokazująca źródła doniesień o oszustwach i/lub znamionach oszustw.

Przedstawiliśmy Państwu ledwie mały fragment statystyk. W publikacji ACFE znajdą ich Państwo o wiele więcej, m.in. te dotyczące stosowanych mechanizmów kontrolnych ukierunkowanych na zapobieganie i/lub wykrywanie oszustw a także korelacji wieku oszustów i ujawnionych strat. Zaskoczeniem mogą być również dane dotyczące wielkości odzyskanych środków finansowych – 61% podmiotów z Europy Wschodniej i Azji Centralnej nie odzyskało ani … dolara.

I jeszcze jedna informacja, przydatna dla odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem.

Na stronie 11 Raportu ACFE zamieszczono „Fraud and Abuse Classification System” czyli taksonomię (klasyfikację) zjawisk – form działań określanych jako oszustwo. Bardzo przydatna rzecz…

Raport jest dostępny bezpłatnie. Wystarczy wpisać w przeglądarce tytuł.

Editor

In rebus prosperis et ad voluntatem nostram fluentibus superbiam magnopere, fastidium arrogantiamque fugiamus. >>> W sytuacjach pomyślnych i gdy wszystko dzieje się według naszej woli, wystrzegajmy się pychy, zuchwalstwa i buty.

Powiązane artykuły