System zarządzania ryzykiem

Po siódme: monitorowanie

Najgorsze co można zrobić to zostawić ryzyko samopas

Ważne
  • Ryzyko zmienia się w czasie. Z czasem pojawia się nowe. Okoliczności się zmieniają. Trzeba nieustannie sprawdzać, czy realizowane działania są skuteczne

Ryzyko zmienia się w czasie. Zmieniają się czynniki wpływające na możliwość materializacji ryzyka oraz na zakres i wielkość skutków. Zmieniają się przepisy i regulacje. Zmienia się otoczenie organizacji i sama organizacja. Czasami zmiany te mogą charakter nagły, czasami stopniowy. Ale najczęściej zmiany mają charakter chroniczny – ciągły a przez to niemal niezauważalny – jak cieknąca woda z kranu. A od rozpoznania tych zmian zależy przyszłość organizacji.

Z upływem czasu pojawiają się nowe prognozy i informacje (dane), które pozwalają lepiej prognozować i rozpoznawać ryzyko oraz skuteczniej dostosować funkcjonowanie systemu zarządzania ryzykiem do zmian.

Jest jeden warunek: ktoś musi rozpoznawać te zmiany.

ISTOTA

1. Monitorowanie efektywności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem – w tym zarządzania odpornością organizacji, ciągłością działania i bezpieczeństwem.

2. Dostarczanie informacji niezbędnych do rozwoju systemu zarządzania ryzykiem.


What we learn from history is that people don’t learn from history Warren Buffet


ZAKRES

1. Monitorowanie zmian architektury organizacji: w tym celów i zamierzeń

2. Monitorowanie zmian otoczenia organizacji

3. Monitorowanie zmian relacji organizacji z otoczeniem

4. Monitorowanie zmian postawy organizacji wobec ryzyka

5. Monitorowanie zmian struktur ryzyka

6. Monitorowanie zmian poziomów ryzyka

7. Monitorowanie ekspozycji na ryzyko

8. Monitorowanie skuteczności, efektywności i słabości mechanizmów kontrolnych

9. Monitorowanie realizacji i wyników planów zarządzania ryzykiem

10. Monitorowanie (analiza) zdarzeń i strat: przyczyny, zdarzenia, propagacja, skutki.

11. Przegląd systemu zarządzania ryzykiem:

  • Ocena funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem – audyt systemu zarządzania ryzykiem
  • Monitorowanie zmian (rozwoju) systemu zarządzania ryzykiem

REZULTAT

1. Wnioski z doświadczeń

2. Rozwój systemu zarządzania ryzykiem / systemu wczesnego rozpoznania i ostrzegania.

Peritus

Haurit aquam cribro qui discere vult sine libra. >>Sitem czerpie wodę, kto chce się uczyć bez książki.

Powiązane artykuły