ŚwiatWieści

Prognozy ryzyka globalnego

Kolejne wydanie raportu World Economic Forum

Ważne
 • Jak co roku, od wielu lat, w ramach World Economic Forum opublikowano raport zawierający prognozy dotyczące globalnych zagrożeń. Prognozy jak to prognozy, mogą się spełnić lub nie. Niemniej ten raport należy do kategorii tych publikacji, z których treścią należy się zapoznać.

Raport „The Global Risk Report 2022. 17th Edition” został opublikowany – przez World Economic Forum – już 11 stycznia tego roku, nieco wcześniej niż zwykle. W porównaniu z poprzednimi wydaniami dokonano kilku zmian. Zmieniono definicje niektórych zagrożeń (ryzyk) i dodano kilka nowych. W efekcie w Raporcie nie znalazło się już miejsce na pokazanie trendów w postrzeganiu zagrożeń, które to trendy stanowiły istotną część opracowania. Mimo iż jak twierdzą Autorzy Raportu:

Jednak w celu zapewnienia porównywalności w czasie, pomimo modyfikacji nazw i definicji, podstawowa koncepcja ryzyka pozostała spójna z poprzednimi wersjami badania.”

Przypominamy, że corocznie publikowany Raport poświęcony jest prognozom dotyczącym największych, globalnych zagrożeń w perspektywie kolejnych 10 lat. I tak, na lata 2022-2031 autorzy Raportu na podstawie opinii respondentów prognozują, że najistotniejsze zagrożenia globalne – na przestrzeni owych najbliższych 10 lat –  to:

 1. Niepowodzenia działań na rzecz klimatu
  (kategoria: zagrożenia środowiskowe)
 2. Ekstremalne wydarzenia pogodowe
  (kategoria: zagrożenia środowiskowe)
 3. Utrata bioróżnorodności i upadek ekosystemu
  (kategoria: zagrożenia środowiskowe)
 4. Erozja spójności społecznej
  (kategoria: zagrożenia społeczne)
 5. Kryzysy zatrudnienia i egzystencji
  (kategoria: zagrożenia społeczne)
 6. Choroby zakaźne
  (kategoria: zagrożenia społeczne)
 7. Szkody środowiskowe spowodowane przez człowieka
  (kategoria: zagrożenia środowiskowe)
 8. Kryzysy zasobów naturalnych
  (kategoria: zagrożenia środowiskowe)
 9. Kryzysy zadłużenia w dużych gospodarkach
  (kategoria: zagrożenia ekonomiczne)
 10. Konfrontacje geoekonomiczne
  (kategoria: zagrożenia geopolityczne)

Jak widać, prym wiodą zagrożenia sklasyfikowane w kategorii „zagrożenia środowiskowe”. Wśród 10 najpoważniejszych zagrożeń respondenci umieścili  ich 5, z czego trzy na pierwszych trzech pozycjach.

Przy okazji badania, respondenci wskazali również te zagrożenia, które w ich opinii będą miały – w perspektywie 2 najbliższych lat – charakter krytyczny. Do tych zagrożeń zaliczono:

 1. Ekstremalne wydarzenia pogodowe (zagrożenia środowiskowe)
 2. Kryzysy zatrudnienia i egzystencji (zagrożenia społeczne)
 3. Niepowodzenia działań na rzecz klimatu (zagrożenia środowiskowe)
 4. Erozję spójności społecznej (zagrożenia społeczne)
 5. Choroby zakaźne (zagrożenia społeczne)
 6. Poważne pogorszenie zdrowia psychicznego (zagrożenia społeczne)
 7. Awarie mechanizmów zabezpieczania cyberbezpieczeństwa (zagrożenia technologiczne)
 8. Kryzysy zadłużenia w dużych gospodarkach (zagrożenia ekonomiczne)
 9. Nierówność cyfrowa (zagrożenia technologiczne)
 10. Pęknięcie bańki aktywów w dużych gospodarkach (zagrożenia ekonomiczne)

Nietrudno zauważyć, że oba zestawienia, 10-letnie i 2-letnie różnią się znacząco.

Część raportu stanowią wyniki badań prowadzonych w okresie od maja do czerwca 2021 roku w odniesieniu do zagrożeń (ryzyka) na jakie mogą być narażone gospodarki poszczególnych krajów. Badania te polegały na uzyskaniu – od przedstawicieli 124 krajów – odpowiedzi na pytanie:

Jakie pięć zagrożeń będzie krytyczne dla twojego kraju w ciągu najbliższych dwóch lat?

Respondenci (niestety nie wiemy, kim są te osoby) zostali poproszenie o wybranie 5 najpoważniejszych zagrożeń z listy 35 przygotowanych przez ekspertów World Economic Forum.  Przygotowaliśmy dla naszych Czytelników krótkie zestawienie porównawcze – pokazujące, jakich wyborów (ocen) dokonali respondenci z kilku krajów: w tym z Polski i  krajów sąsiadujących. Poszczególne cyferki wskazują na ranking – przy czym „1” oznacza najbardziej krytyczne zagrożenie a „5” najmniej krytyczne z wybranych.

Prosimy nie przejmować się tym, że na przykład w przypadku Polski nie wskazano zagrożenia na poziomie „5”. Wynika to z tego, że na poziomie „4” umieszczono dwa zagrożenia. Podobnie Litwa umieściła – ex aequo – dwa zagrożenia na poziomie „3” i dlatego na poziomie „4” nie ma wskazanego zagrożenia. Z kolei Niemcy wskazali na 6 zagrożeń ale dlatego, że dwa umieścili w swoim rankingu na 5 miejscu.

Warto zapoznać się z publikacją (w języku angielskim), jest ona dostępna bezpłatnie na stronie internetowej World Economic Forum. Wystarczy w przeglądarce podać tytuł Raportu.

Editor

In rebus prosperis et ad voluntatem nostram fluentibus superbiam magnopere, fastidium arrogantiamque fugiamus. >>> W sytuacjach pomyślnych i gdy wszystko dzieje się według naszej woli, wystrzegajmy się pychy, zuchwalstwa i buty.

Powiązane artykuły