PrzybornikStandardy

Publikacje ISO

Standardy opublikowane przez ISO


Zestawienie zawiera WYBRANE publikacje (standardy) odnoszące się do problematyki zarządzania ryzykiem, odpornością i ciągłością działania oraz bezpieczeństwem


Ogólne

ISO Guide 73:2009
Risk management — Vocabulary

IWA 31:2020
Risk management — Guidelines on using ISO 31000 in management systems

ISO/TR 31004:2013
Risk management — Guidance for the implementation of ISO 31000

ISO 31000:2018
Risk management — Guidelines

ISO 31022:2020
Risk management — Guidelines for the management of legal risk

Bezpieczeństwo, odporność i ciągłość działania

ISO 22300:2018
Security and resilience — Vocabulary

ISO 22301:2019
Security and resilience — Business continuity management systems — Requirements

ISO 22313:2020
Security and resilience — Business continuity management systems — Guidance on the use of ISO 22301

ISO 22316:2017
Security and resilience — Organizational resilience — Principles and attributes

ISO 22319:2017
Security and resilience — Community resilience — Guidelines for planning the involvement of spontaneous volunteers

ISO 22320:2018
Security and resilience — Emergency management — Guidelines for incident management

ISO 22325:2016
Security and resilience — Emergency management — Guidelines for capability assessment

ISO 22326:2018
Security and resilience — Emergency management — Guidelines for monitoring facilities with identified hazards

ISO 22327:2018
Security and resilience — Emergency management — Guidelines for implementation of a community-based landslide early warning system

ISO 22380:2018
Security and resilience — Authenticity, integrity and trust for products and documents — General principles for product fraud risk and countermeasures

ISO 22392:2020
Security and resilience — Community resilience — Guidelines for conducting peer reviews

ISO 22395:2018
Security and resilience — Community resilience — Guidelines for supporting vulnerable persons in an emergency

ISO 22396:2020
Security and resilience — Community resilience — Guidelines for information exchange between organizations

ISO/TS 22317:2015
Societal security — Business continuity management systems — Guidelines for business impact analysis (BIA)

ISO/TS 22318:2015
Societal security — Business continuity management systems — Guidelines for supply chain continuity

ISO/TS 22330:2018
Security and resilience — Business continuity management systems — Guidelines for people aspects of business continuity

ISO/TS 22331:2018
Security and resilience — Business continuity management systems — Guidelines for business continuity strategy

ISO/TS 22375:2018
Security and resilience — Guidelines for complexity assessment process

Dziedzinowe

ISO/IEC TS 17021-6:2014
Conformity assessment — Requirements for bodies providing audit and certification of management systems — Part 6: Competence requirements for auditing and certification of business continuity management systems

ISO/TR 18128:2014
Information and documentation — Risk assessment for records processes and systems

Technologie informatyczne

ISO/IEC 16085:2006
Systems and software engineering — Life cycle processes — Risk management

ISO/IEC 27005:2018
Information technology — Security techniques — Information security risk management

ISO/IEC 27031:2011
Information technology — Security techniques — Guidelines for information and communication technology readiness for business continuity

ISO/IEC 27036-3:2013
Information technology — Security techniques — Information security for supplier relationships — Part 3: Guidelines for information and communication technology supply chain security

ISO/IEC 27036-4:2016
Information technology — Security techniques — Information security for supplier relationships — Part 4: Guidelines for security of cloud services

ISO/IEC 30121:2015
Information technology — Governance of digital forensic risk framework

ISO/IEC TR 33015:2019
Information technology — Process assessment — Guidance for process risk determination

ISO/IEC TS 22237-7:2018
Information technology — Data centre facilities and infrastructures — Part 7: Management and operational information

Miasta i społeczności

ISO 37123:2019
Sustainable cities and communities — Indicators for resilient cities

ISO/TR 17427-6:2015
Intelligent transport systems — Cooperative ITS — Part 6: ‘Core system’ risk assessment methodology

ISO/TR 22370:2020
Security and resilience — Urban resilience — Framework and principles

ISO/TR 37121:2017
Sustainable development in communities — Inventory of existing guidelines and approaches on sustainable development and resilience in cities

Systemy automatyki przemysłowej

ISO 10303-58:2011
Industrial automation systems and integration — Product data representation and exchange — Part 58: Integrated generic resource: Risk

ISO/TS 10303-1264:2010
Industrial automation systems and integration — Product data representation and exchange — Part 1264: Application module: Risk

ISO/TS 10303-1467:2011
Industrial automation systems and integration — Product data representation and exchange — Part 1467: Application module: Risk management

ISO/TS 10303-1786:2011
Industrial automation systems and integration — Product data representation and exchange — Part 1786: Application module: Risk definition

Medycyna –  systemy medyczne

ISO 14971:2019
Medical devices — Application of risk management to medical devices

ISO 22367:2020
Medical laboratories — Application of risk management to medical laboratories

ISO/TR 80001-2-6:2014
Application of risk management for IT-networks incorporating medical devices — Part 2-6: Application guidance — Guidance for responsibility agreements

ISO/TR 80001-2-7:2015
Application of risk management for IT-networks incorporating medical devices — Application guidance — Part 2-7: Guidance for healthcare delivery organizations (HDOs) on how to self-assess their conformance with IEC 80001-1

ISO/TS 11633-1:2019
Health informatics — Information security management for remote maintenance of medical devices and medical information systems — Part 1: Requirements and risk analysis

ISO/TS 25238:2007
Health informatics — Classification of safety risks from health software

Pozostałe

ISO 28002:2011
Security management systems for the supply chain — Development of resilience in the supply chain — Requirements with guidance for use

ISO 28004-2:2014
Security management systems for the supply chain — Guidelines for the implementation of ISO 28000 — Part 2: Guidelines for adopting ISO 28000 for use in medium and small seaport operations

ISO 12100:2010
Safety of machinery — General principles for design — Risk assessment and risk reduction

ISO/TR 14121-2:2012
Safety of machinery — Risk assessment — Part 2: Practical guidance and examples of methods

ISO 16732-1:2012
Fire safety engineering — Fire risk assessment — Part 1: General

ISO/TR 16732-2:2012
Fire Safety Engineering — Fire risk assessment — Part 2: Example of an office building

ISO/TR 16732-3:2013
Fire safety engineering — Fire risk assessment — Part 3: Example of an industrial property

ISO/TS 12901-1:2012
Nanotechnologies — Occupational risk management applied to engineered nanomaterials — Part 1: Principles and approaches

ISO/TS 12901-2:2014
Nanotechnologies — Occupational risk management applied to engineered nanomaterials — Part 2: Use of the control banding approach

ISO/TR 13121:2011
Nanotechnologies — Nanomaterial risk evaluation

ISO 23388:2018
Protective gloves against mechanical risks

ISO 29621:2017
Cosmetics — Microbiology — Guidelines for the risk assessment and identification of microbiologically low-risk products

ISO/TR 27918:2018
Lifecycle risk management for integrated CCS projects

ISO 11231:2019
Space systems — Probabilistic risk assessment (PRA)

ISO 17666:2016
Space systems — Risk management

ISO 15265:2004
Ergonomics of the thermal environment — Risk assessment strategy for the prevention of stress or discomfort in thermal working conditions

ISO 15743:2008
Ergonomics of the thermal environment — Cold workplaces — Risk assessment and management

Editor

In rebus prosperis et ad voluntatem nostram fluentibus superbiam magnopere, fastidium arrogantiamque fugiamus. >>> W sytuacjach pomyślnych i gdy wszystko dzieje się według naszej woli, wystrzegajmy się pychy, zuchwalstwa i buty.

Powiązane artykuły