PrzybornikStandardy

Standardy krajowe – Australia


Zestawienie zawiera WYBRANE publikacje (standardy) odnoszące się do problematyki zarządzania ryzykiem, odpornością i ciągłością działania oraz bezpieczeństwem


AS 2999-1989
Alarm systems for the elderly and other persons at risk

AS 4024.1301-2006
Safety of machinery – Risk assessment – Principles of risk assessment

AS/NZS 3931-1998
Risk analysis of technological systems – Application guide

AS/NZS 4024.1201:2014
Safety of machinery, Part 1201: General principles for design – Risk assessment and risk reduction

AS/NZS 4024.1303:2014
Safety of machinery – Risk assessment – Principles of risk assessment

AS/NZS 4360:2004
Risk management

AS/NZS 4810.1:2000
Medical devices – Risk management – Application of risk analysis

AS/NZS 5050-2010
Business continuity – Managing disruption-related risk

HB 141:2011
Risk financing guidelines

HB 142-1999
A basic introduction to managing risk

HB 143-1999
Guidelines for managing risk in the Australian and New Zealand public sector

HB 158-2002
A guide to the use of AS/NZS 4360, Risk Management, within the internal audit process

HB 158-2006
Delivering assurance based on AS/NZS 4360:2004 Risk Management

HB 158-2010
Delivering assurance based on ISO 31000:2009 Risk management – Principles and guidelines

HB 167-2006
Security risk management

HB 192-2007
Guide for managing risk in motor sport

HB 203:2006
Environmental risk management – Principles and process

HB 203:2012
Managing environment-related risk

HB 205-2004
OHS Risk Management Handbook

HB 221-2003
Business continuity management

HB 221-2004
Business Continuity Management

HB 228-2001
Guidelines for managing risk in the healthcare sector

HB 231:2000 AMDT 1
Information security risk management guidelines

HB 231:2000
Information security risk management guidelines

HB 240-2004
Guidelines for managing risk in outsourcing utilizing the AS/NZS 4360:2004 process

HB 246:2010
Guidelines for managing risk in sport and recreation organizations

HB 250-2000
Organizational experiences in implementing risk management practices

HB 254-2004
Guide to Controls Assurance and Risk Management

HB 254-2005
Governance, risk management and control assurance

HB 266-2010
Guide for managing risk in not-for-profit organizations

HB 292-2006
A practitioners guide to business continuity management

HB 293-2006
Executive guide to business continuity management

HB 296-2007
Legal risk management

HB 327-2010
Communicating and consulting about risk

HB 436:2004
Risk Management Guidelines Companion to AS/NZS 4360:2004

HB 89-2012
Risk management – Guidelines on risk assessment techniques

IWA 31:2020
Risk management — Guidelines on using ISO 31000 in management systems

MP 91-2000
Dynamic approaches to healthcare risk management

SA /SNZ HB 436-2013
Risk management guidelines – Companion to AS/NZS ISO 31000:2009

SA /SNZ HB 89-2013
Risk management – Guidelines on risk assessment techniques

SA/SNZ HB 205:2017
Managing health-and-safety-related risk

Editor

In rebus prosperis et ad voluntatem nostram fluentibus superbiam magnopere, fastidium arrogantiamque fugiamus. >>> W sytuacjach pomyślnych i gdy wszystko dzieje się według naszej woli, wystrzegajmy się pychy, zuchwalstwa i buty.

Powiązane artykuły

Sprawdź również
Close