PrzybornikStandardy

Standardy krajowe – Francja


Zestawienie zawiera WYBRANE publikacje (standardy) odnoszące się do problematyki zarządzania ryzykiem, odpornością i ciągłością działania oraz bezpieczeństwem


Association Française de Normalisation – AFNOR

FD X50-252:2006
Management du risque – Lignes directrices pour l’estimation des risques

FD C17-108:2017
Analyse simplifiée du risque foudre

NF X50-162:2019
Prévention du risque routier – Activité de conseil et de formation à la prévention du risque routier – Prestations des organismes de conseil et de formation

FD X50-117:2003
Management de projet – Gestion du risque – Management des risques d’un projet

FD X50-259:2014
Management du risque – Plan de continuité d’activité (PCA) – Démarche de mise en place et de maintien

FD X50-253:2011
Management des risques – Processus de management des risques – Lignes directrices pour la communication

Editor

In rebus prosperis et ad voluntatem nostram fluentibus superbiam magnopere, fastidium arrogantiamque fugiamus. >>> W sytuacjach pomyślnych i gdy wszystko dzieje się według naszej woli, wystrzegajmy się pychy, zuchwalstwa i buty.

Powiązane artykuły